Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda Development: Στα 6,1 εκατ. τα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

Πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο λόγω της απόφασης για αναστολή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων.

Lamda Development: Στα 6,1 εκατ. τα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos, το α΄ τρίμηνο 2020 παρουσίασαν πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) λόγω της κυβερνητικής απόφασης αναστολής λειτουργίας από 13.03.2020 έως 17.05.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Συγκεκριμένα, το EBITDA των Εμπορικών Κέντρων του α΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκε σε €14,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λειτουργική κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων (EBITDA):

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

6,3

7,5

-16,0 %

Mediterranean Cosmos

4,1

4,6

 -10,9 %

Golden Hall

4,1

4,5

 -8,9 %

Retail EBITDA

14,5

16,6

 -12,7 %

 Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων αγγίζει σταθερά το 100%. Τους δύο πρώτους μήνες του 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσίασαν αύξηση 4,2% και 6,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους δύο πρώτους μήνες του 2019.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δίμηνη Περίοδος)

(ποσά σε € χιλ.)

Φεβρουάριος YTD 2020

Φεβρουάριος YTD 2019

(%) μεταβολή

The Mall Athens

35.989  

36.780  

-2,2%

Mediterranean Cosmos

28.087  

26.163  

7,4%

Golden Hall

27.386  

24.869  

10,1%

Κύκλος Εργασιών

91.467  

87.812  

4,2%

Tο συνολικό EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε €6,1 εκατ. ως ακολούθως:

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο  2019

(%) μεταβολή

EBITDA από συνήθεις δραστηριότητες

11,6

14,1

 - 17,7%

Κέρδη/ Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων

-12,8

-

 

Επίδραση απόκτησης Μαρίνας Φλοίσβου

8,5

-

Έξοδα έργου Ελληνικού

-1,2

-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

(ποσά σε € εκατ.)

α΄ τρίμηνο 2020

α΄ τρίμηνο  2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟ EBITDA

6,1

14,1

Καθαροί Τόκοι

-6,6

-6,6

Αποσβέσεις

-0,7

-0,2

Φόροι

1,7

-2,9

Δικαιώματα Μειοψηφίας

0,8

-1,5

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

1,2

2,9

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ αναβαλλόμενων φόρων (Net Asset Value, NAV) διαμορφώθηκε σε €1.154,7 εκατ. (€6,53 ανά μετοχή) στις 31/03/2020, από €1.155,0 εκατ. την 31/12/2019.

Η μετοχή της LAMDA Development, την 17/07/2020 ανήλθε σε €5,9 παρουσιάζοντας πτώση 28,3% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2019. Την ίδια περίοδο, οι δείκτες Large Cap και ο Γενικός δείκτης του ΧΑ σημείωσαν πτώση 32,6% και 30% αντίστοιχα. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις χρηματιστηριακές αξίες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v