Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Ζημιές 122 εκατ. ευρώ το 2019

Αρνητικά ίδια κεφάλαια 296 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 708 εκατ. ευρώ και ζημιές 122 εκατ. ευρώ στα στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί. Στα 203 εκατ. ευρώ τα έσοδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει το συντομότερο δυνατόν την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Folli Follie: Ζημιές 122 εκατ. ευρώ το 2019

Στη δημοσιοποίηση proforma στοιχείων -όπως έγινε και για τη χρήση του 2018- προχώρησε η διοίκηση της Folli Follie, όπου αποτυπώνεται η περαιτέρω απογύμνωση του ομίλου.

Αν και η διοίκηση του ομίλου δεν ενημέρωσε πότε θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις με την υπογραφή της PwC, που έχει λάβει το σχετικό mandate, εν τούτοις, αυτές αναμένονται σύντομα, δεδομένου ότι θεωρούνται απαραίτητες για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος υπαγωγής στο άρθρο 106 β’ ή δ’ του πτωχευτικού.

Νωρίτερα πάντως πρέπει να λυθεί το ζήτημα της συμφωνίας με τους πιστωτές της. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η διοίκηση της εταιρείας προχωρά στη δημοσίευση νέας πρότασης προς τους ομολογιούχους πιστωτές της με σκοπό να αποκτήσει την απαραίτητη συναίνεση για την υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Σε ότι αφορά την εικόνα του 2019, και σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν, ο όμιλος σε ενοποιημένη βάση εμφάνισε κάμψη πωλήσεων στα 203,7 εκατ. ευρώ από 296,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας συρρικνώθηκαν στα 77,2 εκατ. ευρώ από 126, 2 εκατ. ευρώ το 2018.

Παρά το ότι μειώθηκαν αισθητά τα έξοδα λειτουργίας ομίλου και εταιρείας, η FF υποχρεώθηκε σε λειτουργικές ζημιές ύψους 74 εκατ. ευρώ (όμιλος) και 59,5 εκατ. ευρώ για την εταιρία. Η ζημιά από θυγατρικές που δεν ενοποιήθηκαν ξεπέρασε τα 32 εκατ. ευρώ, οδηγώντας έτσι τις ζημιές μετά από φόρους σε ενοποιημένο επίπεδο στα 122,8 εκατ. ευρώ.

Στο επίπεδο των υποχρεώσεων, πέρα από 478 εκατομμύρια βραχυπρόθεσμων δανείων (που αφορούν τα καταγγελμένα ομολογιακά σε ευρώ και ελβετικό φράγκο) στο τέλος του 2019, ο όμιλος είχε σχηματίσει εμπορικές υποχρεώσεις της τάξης των 153 εκατ. ευρώ (από 98,5 εκατ. ευρώ το 2018). Η εταιρεία αντιθέτως μείωσε τις εμπορικές υποχρεώσεις στα 20 εκατ. ευρώ από 34,2 εκατ. ευρώ το 2018. Το σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει τα 708 εκατ. ευρώ. 

Τα αποθέματα εμφανίζονται επίσης μειωμένα στα 67,2 εκατ. ευρώ από 87,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, και στα 34,3 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει το συντομότερο δυνατόν την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή της στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

*Αναλυτικά οι οικονομικές καταστάσεις της FF Group για το 2019, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v