Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση δυο θυγατρικών

Η εισηγμένη ολοκλήρωσε τη συγχώνευση με τις δυο 100% θυγατρικές εταιρίες Delta Domestic Appliances και SSM Μονοπρόσωπη.

Δημητρίου: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση δυο θυγατρικών

Η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία Delta Domestic Appliances και SSM Μονοπρόσωπη. 

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, σε συνέχεια της από 20 Ιουλίου 2020 Ανακοίνωσής της, στις 9/9/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2216226, η υπ' αριθμ. 93825/9-9-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την Εταιρεία, σύμφωνα με το από 29/6/2020 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, των από 24/8/2020 Πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων και των τριών ως άνω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και της υπ' αριθμ. 2386/31-08-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευτυχίας Μαρίνας Μαργαρίτη.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v