Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νεώριο: Στη Feytea Holding το ποσοστό 20,7% του Ν. Ταβουλάρη

Ο κ. Ταβουλάρης μεταβίβασε συνολικά 4.873.803 μετοχές ή το 20,77% της εισηγμένης.

Νεώριο: Στη Feytea Holding το ποσοστό 20,7% του Ν. Ταβουλάρη

Η Νεώριον με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι όπως της γνωστοποίησε οριστικά στις 10.9.2020 ο μέτοχος Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, διέθεσε το σύνολο της συμμετοχής του, ύψους 4.873.803, επί συνόλου 23.463.874 μετοχών, ήτοι ποσοστού 20,77%, στην εταιρεία FEYTEA HOLDING LIMITED, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, στη διεύθυνση Καλαμάτας 3, Πάνω Λακαταμιά.

Πρόσθετες Πληροφορίες:
«Η ημερομηνία κατάρτισης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής συμβολαιογραφικής πράξης είναι 28.07.2020.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31745/06/Β/94/93 · Α.Φ.Μ. 094216100 · ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οριστική μεταβίβαση ποσοστού μετοχών 20,77% δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξης. Η ως άνω μεταβίβαση τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη υποβολής αίτησης επικύρωσης της σχετικής συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» μέχρι τις 30.09.2021 ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά το άρθρο 104 του Πτωχευτικού Κώδικα και της μη επικύρωσής της από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση όποτε αυτή εκδοθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v