Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Πού βγαίνει το τίμημα για το Phoenix

Στα 40 εκατ. ευρώ αποτίμησε η Intrum τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Phoenix. Στα 360 εκατ. η ζημιά. Θα αυξηθεί ελάχιστα, εφόσον αποδοθεί δωρεάν στους μετόχους της Πειραιώς το 65% των mezzanine notes. Η κεφαλαιακή επάρκεια.

Πειραιώς: Πού βγαίνει το τίμημα για το Phoenix

Εντός του αναμενόμενου από την Τράπεζα Πειραιώς εύρους αναμένεται να διαμορφωθεί η ζημιά από την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ (project Phoenix).

Μετά από μια ταχεία διαγωνιστική διαδικασία, εντός του περασμένου Αυγούστου, η Πειραιώς υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) με την Intrum, που αποτελεί τον στρατηγικό της εταίρο στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Με βάση τη συμφωνία, η Intrum θα αγοράσει το 30% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης. Παρότι το τίμημα δεν ανακοινώθηκε, η Πειραιώς «φωτογράφισε» κατά τη διάρκεια πρόσφατων παρουσιάσεων σε επενδυτές το πώς αποτιμήθηκε το χαρτοφυλάκιο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει, με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (σ.σ. περίπου 960 εκατ. ευρώ) και την τιμή πώλησης των mezzanine notes, αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ (50% της μεικτής λογιστικής αξίας) Αυτό σημαίνει ότι το 100% των mezzanine notes αποτιμήθηκε από την Intrum πέριξ των 40 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική αξία στα 400 εκατ. ευρώ. Το τίμημα για τη «φέτα» του 30% των mezzanine κινείται στην περιοχή των 12 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η doValue αγόρασε από την Eurobank το 20% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 50,1% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo (δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 7,26 δισ. ευρώ) έναντι 14 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Πειραιώς θα εγγράψει, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ζημιά 360 εκατ. ευρώ από την πώληση των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Phoenix, η οποία θα διευρυνθεί κατά μερικά εκατομμύρια, εφόσον αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της το 65% των mezzanine και junior notes. Η δωρεάν απόδοση αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αποαναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων.

Η τράπεζα θα διατηρήσει το 100% των senior notes, ονομαστικής αξίας περίπου 960 εκατ. ευρώ καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης. Η τελική επίδραση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, μετά και τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης του χαρτοφυλακίου και του μηδενικού συντελεστή στάθμισης για τις senior notes ομολογίες, θα περιοριστεί σε περίπου 42-45 μονάδες βάσης. Εντός των εκτιμήσεων της τράπεζας.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με περίπου 58 χιλ. στεγαστικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ. Στην πλειονότητά τους (περίπου 67%) είναι καταγγελμένα, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση. Η μέση απαίτηση ανά δανειολήπτη (σ.σ. σύνολο 22 χιλ. δανειολήπτες) διαμορφώνεται στις 90 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 20 έτη. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα παραμείνει στην Intrum Hellas, η οποία έκλεισε τη χρήση 2019 με κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και για τη δεύτερη τιτλοποίηση (project Vega) της Πειραιώς, η οποία περιλαμβάνει 53 χιλιάδες ενυπόθηκα δάνεια, στην πλειονότητά τους καταγγελμένα (σ.σ. το 70% του χαρτοφυλακίου) όλων των κατηγοριών. Η μεικτή λογιστική αξία των δανείων ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών δάνεια περίπου 1 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και 4 δισ. εταιρικά (μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων).

Η Πειραιώς εκτιμά ότι η ζημιά από την πώληση των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης των δύο τιτλοποιήσεων θα κινηθεί μεταξύ 1,1 με 1,4 δισ. ευρώ. Η επίπτωση στον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας μετά και το όφελος από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού θα διαμορφωθεί, σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση της τράπεζας, στα επίπεδα των 180 μονάδων βάσης.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v