Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΕ

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται πενταετής με έναρξη την 28η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 27η Σεπτεμβρίου 2025

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΕ

Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν (28-9-2020) σε σώμα ως ακολούθως

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Ronald Barkshire του Henry, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Άγγελος Τσατσούλης του Σπυρίδωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το ΔΣ παρέχει την εξουσιοδότηση στους κκ Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο Πρόεδρο και Πασχάλη Κιτσικόπουλο Δ/ντα Σύμβουλο, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία.

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται πενταετής με έναρξη την 28η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 27η Σεπτεμβρίου 2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v