Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιογόνο λόγω κορωνοϊού το α' εξάμηνο της Βιοκαρπέτ

Στόχος της Διοίκησης του ομίλου είναι όπως ο όμιλος επιστρέψει στην κερδοφορία στο τέλος της χρήσης καλύπτοντας τις ζημίες του Α΄εξαμήνου.

Ζημιογόνο λόγω κορωνοϊού το α' εξάμηνο της Βιοκαρπέτ

Προσωρινή ανατροπή στην θετική δυναμική που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα κάνει λόγο ο όμιλος Βιοκαρπέτ, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2020, σημειώνοντας πως η ανατροπή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του τζίρου και την πτώση των διεθνών τιμών του αλουμινίου λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Βιοκαρπέτ αναφέριε πως παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 14,74% στον Όμιλο. Ειδικότερα το β΄τρίμηνο του 2020 η μητρική Βιοκαρπέτ ΑΕ καταγράφει μείωση τζίρου κατά 28,81% η δε θυγατρική της Εξάλκο ΑΕ μείωση 24,45%. Ο όμιλος παρουσιάζει οικονομικά αποτελέσματα ζημίες προ φόρων (2,58) εκ € έναντι κερδών 0,89 εκ € το Α΄εξάμηνο του 2019.

Α.  Όμιλος Βιοκαρπέτ

Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2020 σε 58,22 εκ € έναντι  68,28 εκ €  το αντίστοιχο εξάμηνο  του 2019. Μείωση κατά 14,74%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο  του 2020  σε 35,84 εκ € έναντι 41,43 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μείωση κατά 13,50%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 62% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 22,38 εκ € το Α εξάμηνο του 2020 έναντι 26,84 εκ € το 2019 μείωση κατά 16,64 %

Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε 1,55 εκ €, έναντι 4,22 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μείωση κατά 63,40 %.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε ζημίες (2,58) εκ €,  έναντι κερδών 0,89 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Το Α' εξάμηνο του 2020 ο όμιλος παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (2,72) εκ € ζημίες, έναντι κερδών 0,71 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Β. Μητρική Εταιρία « Βιοκαρπέτ Α.Ε.»

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 σε 1,51 εκ € έναντι 1,76 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε (0,058) εκ € (ζημία) έναντι (ζημίας) (0,392) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε (0,98) εκ € (ζημία) έναντι ζημίας (0,99) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε (0,89) εκ € (ζημία), έναντι ζημίας (1,16) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Στόχος της Διοίκησης του ομίλου είναι όπως ο όμιλος επιστρέψει στην κερδοφορία στο τέλος της χρήσης καλύπτοντας τις ζημίες του Α΄εξαμήνου. Ήδη η θυγατρική Εξάλκο αναμένεται το Γ΄τρίμηνο του 2020 να έχει καλύψει σχεδόν τις ζημίες της και η μητρική Βιοκαρπέτ αναμένεται μιας και πραγματοποιεί το 75% του τζίρου της τους μήνες από Σεπτέμβριο εως Δεκέμβριο, να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματά της, αν όλα κυλήσουν ομαλά με το θέμα της πανδημίας. Η  βούληση αυτή της διοίκησης αποτυπώνεται και στην δύναμη του προσωπικού που έχει αυξηθεί σε σχέση με την περίοδο έξαρσης του κορωνοιού του Α΄εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση η αναπτυξιακή πορεία του ομίλου συνεχίζεται με μια σειρά επενδύσεων που υλοποιεί η Διοίκηση, όπως:

  1. Η κατασκευή μιας σύγχρονης μονάδος ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στο Κουλούρι Λάρισας δυναμικότητας 7.000 τόνων βαφής αλουμινίου, ολοκληρώνεται εντός του 2020.
  2. Η Βιοκαρπέτ απέκτησε άδεια 10MW σε ηλεκτρονική δημοπρασία στις 27/7/2020 έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ήδη υλοποιούνται Φ/Β σταθμοί 1 MW για την Βιοκαρπέτ και 1 MW για την Εξάλκο που συνδέθηκε στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Συνολικά ο όμιλος θα κατέχει Φ/Β σταθμούς 20 MW εντός του  2021 ενώ υπάρχει και μια νέα άδεια 10MW για την Εξάλκο για συμμετοχή στην επόμενη ηλεκτρονική δημοπρασία.

Επίσης στις προθέσεις της Διοίκησης είναι να καταθέσει εντός του 2020 και νέες αιτήσεις ύψους 20 MW ενδυναμώνοντας έτσι την θέση της στον τομέα των ΑΠΕ κάτι το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

  1. Έναρξη νέου υποκαταστήματος της Εξάλκο, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής τον Ιούνιο. Ετσι ο όμιλος διαθέτει έντεκα υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα στον κλάδο μεταλλουργίας (Εξάλκο) και 8 υποκαταστήματα στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας (Βιοκαρπέτ).

 Οι ανωτέρω επενδύσεις θα ισχυροποιήσουν ακόμη περισσότερο τον όμιλο και ειδικότερα την Εξάλκο ΑΕ η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στον κλάδο της μεταλλουργίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v