Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγή έδρας για τη Μοτοδυναμική

Εφεξής η νέα έδρα θα είναι στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10 , Τ.Κ. 15123.

Αλλαγή έδρας για τη Μοτοδυναμική
Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι, σε υλοποίηση της από 26.6.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής της Συνέλευσης, στην οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση της έδρας της, αλλά και σε συνέχεια της από 2.10.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου περί μετεγκατάστασης των γραφείων της, η Εταιρία θα λειτουργεί από την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 και εφεξής στη νέα της έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10 , Τ.Κ. 15123.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v