Ανδρομέδα: Από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι αγορές ιδίων μετοχών

Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της και με ανώτατο όριο τιμής τα € 50,00 και κατώτατο όριο το € 1,00.

Ανδρομέδα: Από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι αγορές ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ανακοινώνει  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 12.10.2020, τροποποιώντας την από 08.07.2020 απόφασή του περί αγοράς ιδίων μετοχών και σύμφωνα με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε ότι οι αγορές θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2020 έως 22/06/2022.

Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της και με ανώτατο όριο τιμής τα € 50,00 και κατώτατο όριο το € 1,00.

Για τους λόγους αυτούς, θα δώσει εντολή στη διαχειρίστρια ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ ενεργώντας κατά την απολύτως ανεξάρτητη κρίση της, να υλοποιήσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με discount μεγαλύτερο ή ίσο του 10% εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v