Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δεν αναμένεται αρνητική επίδραση στα μεγέθη του H2 από την Covid-19

Η εταιρεία αναμένει ενίσχυση της Καθαρής Θέσης και η περαιτέρω αύξηση του Συντελεστή Φερεγγυότητας της Εταιρίας εφόσον δεν αποφασιστεί από τις Κρατικές Αρχές Γενικό Lock – Down μέχρι την 31/12/2020.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Δεν αναμένεται αρνητική επίδραση στα μεγέθη του H2 από την Covid-19

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια σημαντική αρνητική επίδραση στα κύρια μεγέθη του Ομίλου για το ΄β εξάμηνο του έτους 2020, από το φαινόμενο της πανδημίας Covid-19, εκτιμά η διοίκηση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του Ομίλου, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση στο ΧΑ, εκτιμά ότι τα Δεδουλευμένα (Μικτά) Ασφάλιστρα και άλλα Συναφή Έσοδα θα διαμορφωθούν αυξημένα σε σχέση με το 2019 στο βαθμό που οι απώλειες από την κάμψη στην τουριστική δραστηριότητα (απώλεια ασφαλίστρων Πυρός και  Αστικής Ευθύνης ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες δεν λειτούργησαν, ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων τα οποία δεν κυκλοφόρησαν κλπ), αντικαθίστανται από την πρόσκτηση σημαντικών νέων εργασιών από άλλους Κλάδους Ασφάλισης ενώ το Δίκτυο Πωλήσεων συνεχίζει αδιάκοπτα τις νέες εργασίες μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Αντίθετα, αναμένεται μια μείωση στα έσοδα από τις επενδύσεις στις μετοχικές αξίες, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η εν λόγω ζημία αντισταθμίζεται από την πτώση του Συντελεστή Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας των οχημάτων, απόρροια των περιορισμών κυρίως τις νυχτερινές ώρες και των τοπικών lock-down. Τα γεγονότα αυτά εκτιμούμε ότι θα έχουν σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της κερδοφορίας του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα.

Με βάση τα ως άνω, αναμένεται ενίσχυση της Καθαρής Θέσης και η περαιτέρω αύξηση του Συντελεστή Φερεγγυότητας της Εταιρίας εφόσον δεν αποφασιστεί από τις Κρατικές Αρχές Γενικό Lock – Down μέχρι την 31/12/2020.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη τονίζει πως η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του πρωτόγνωρου αυτού φαινομένου έτσι ώστε να λαμβάνει άμεσα όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και τον συμφερόντων των μετόχων, εργαζομένων, συνεργατών και  πελατών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v