Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Καμία επίπτωση στη λειτουργία και τα μεγέθη από την πανδημία

Εφόσον δεν υπάρξουν ακραίες εξωγενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το τρέχον οικονομικό έτος θα εκπληρωθούν οι οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

Τζιρακιάν: Καμία επίπτωση στη λειτουργία και τα μεγέθη από την πανδημία

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι,

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε επιστολή της από 27.10.2020, αναφορικά με τη γνωστοποίηση των ποσοτικών επιπτώσεων της πανδημίας στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας την 30.06.2020 , η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι παρά τη γενικευμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας, η Εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και έως σήμερα αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της ή στα οικονομικά μεγέθη της.

Ωστόσο η Εταιρεία ως όφειλε, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της καθώς επίσης και μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας της προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές αρνητικές προκλήσεις στο μέλλον. Αναλυτικά τα μέτρα περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2020 , ( βλέπε κεφ. Σημαντικά Γεγονότα, σελ. 8 και κεφ. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό σελ. 9).

Δεδομένου ότι πλέον διέρχεται το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και εφόσον δεν υπάρξουν ακραίες εξωγενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το τρέχον οικονομικό έτος θα εκπληρωθούν οι οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι που έχουν τεθεί.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v