Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο αντίχτυπος της πανδημίας στα αποτελέσματα της Ανδρομέδα

"Η διαθεσιμότητα σημαντικών αποθεμάτων ρευστότητας και η διαχείρισή τους επέτρεψαν την διατήρηση των δεικτών ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά της σημαντικές επιπτώσεις που είχε στα μεγέθη της εταιρείας η πτώση των τιμών λόγο της πανδημίας", αναφέρει η ευταιρεία.

Ο αντίχτυπος της πανδημίας στα αποτελέσματα της Ανδρομέδα

Η εταιρεία ALPHATRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και βάση των προβλεπόμενων στην παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 καθώς και τα αναφερόμενα στο Public Statement της ESMA (20 May 2020 ESMA 32-63-972) Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial reports, διευκρινίζει περαιτέρω και επικαιροποιεί τις αναφορές στην επίπτωση της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρίας, τα μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης αυτής και στις εκτιμήσεις για την επίδραση της πανδημίας στο μέλλον που περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία της έκθεση.

Covid-19

Ο COVID-19 ο οποίος ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 σε περιοχή της Κίνας και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, αναμένεται μετά βεβαιότητας πλέον να έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική ανάπτυξη.

Η ταχεία εξάπλωση του Covid-19 στην Ευρώπη και σε όλο σχεδόν τον κόσμο, με τα περιοριστικά μέτρα να ανακοινώνονται το ένα μετά το άλλο, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και θα χρειαστούν αντίστοιχα δραστικά μέτρα για τον περιορισμό αυτών των επιπτώσεων.

Παρά τα έκτακτα μέτρα στήριξης και διοχέτευσης ρευστότητας από εθνικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, το πλήγμα που δέχονται ολόκληροι κλάδοι από τα περιοριστικά μέτρα των κυβερνήσεων είναι βαρύ, η παραγωγή επηρεάζεται αρνητικά και η συνολική ζήτηση στην οικονομία μειώνεται.

Καθώς ο βαθμός αβεβαιότητας αναφορικά µε την εξάπλωση του Covid-19 παραμένει σημαντικός, οι οικονομικές επιπτώσεις του τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και τον βαθμό εξάπλωσης της νόσου.

Η ταχεία και έγκαιρη υιοθέτηση αυστηρών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας μετά την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλάζει άρδην την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Έπειτα από τρία έτη ανάκαμψης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε ένα υφεσιακό περιβάλλον, χωρίς να είναι ακόμη σαφής ο χρονικός ορίζοντας αυτής της διαταραχής, αλλά και το μέγεθος της ύφεσης.

Μακροοικονομικό περιβάλλον

Η αναπτυξιακή πορεία της Ελληνικής Οικονομίας1 του 2019, αντιστράφηκε πλήρως το α΄ τρίμηνο του 2020 εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί σημαντική υποχώρηση τόσο της εγχώριας όσο και της εξωτερικής ζήτησης, ενώ η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας οδήγησε και σε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.

Παράλληλα με τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, η κυβέρνηση έλαβε και δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, τα οποία, σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές, νομισματικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, περιόρισαν τις αρνητικές συνέπειες.

Το ΑΕΠ, για το α τρίμηνο του 2020 (σε σταθερές τιμές 2010) μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν το ΑΕΠ στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 3,1% την ίδια περίοδο. Οι προβλέψεις για το ρυθμό ανάπτυξης περιβάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει στο βασικό της σενάριο σημαντική ύφεση κατά 5,8% το 2020, ενώ στη συνέχεια αναμένεται ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει και το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,6% το 2021 και κατά 3,7% το 2022.

Από την πλευρά της προσφοράς, ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε σημαντική άνοδο τόσο το 2019 όσο και το α ́τρίμηνο του 2020. Στον αντίποδα, ο πρωτογενής τομέας και η βιομηχανία παρουσίασαν υποχώρηση το 2019, η οποία επιταχύνθηκε το α ́τρίμηνο του 2020.

Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύχθηκε κατά 0,8% το 2019, όμως το α ́τρίμηνο του 2020 η εικόνα αντιστράφηκε εξαιτίας κυρίως της αρνητικής επίδοσης των κλάδων του εμπορίου, των ξενοδοχείων-εστιατορίων και των δραστηριοτήτων μεταφορών-αποθήκευσης.

Από την πλευρά της ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,8% το 2019 ως συνέπεια της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος κατά 3,1%, κυρίως εξαιτίας της θετικής συμβολής του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία.

Αντίθετα, το α ́τρίμηνο του 2020, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,7%, καθώς αρκετές επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών παρέμειναν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημόσια κατανάλωση σημείωσε σημαντική αύξηση το 2019 και το α ́τρίμηνο του 2020.

Το α ́τρίμηνο του 2020 οι επενδύσεις υποχώρησαν, ιδιαίτερα στις κατηγορίες του εξοπλισμού και των άλλων κατασκευών, εξαιτίας της ανόδου της επιχειρηματικής αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας. Αντίθετα, οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέχισαν να αυξάνονται για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο. Το α ́τρίμηνο του 2020 η πανδημία επηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές υπηρεσιών, που παρέμειναν σταθερές, ενώ οι εξαγωγές αγαθών συνέχισαν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν αύξηση τόσο το 2019 όσο και το α ́τρίμηνο του 2020. Κατά την διάρκεια του β’ τριμήνου του 2020, το Χρηματιστήριο ανέκαμψε με κέρδη της τάξεως του 14,4% κλείνοντας στις 638,9 μονάδες. Η σταδιακή επαναλειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας με αρκετές αβεβαιότητες καθώς και οι παρεμβατικές κινήσεις τόσο μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε διάφορους τομείς της οικονομίας όσο και των μέτρων νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέβαλλαν στην διαμόρφωση θετικού επενδυτικού κλίματος.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τον Μάρτιο του 2020, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους σοβαρούς κινδύνους που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και στις προοπτικές της ευρωζώνης, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδιωτικών και δημοσίων στοιχείων ενεργητικού, το Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP), συνολικής αξίας €750 δις μέχρι το τέλος του 2020.

Με απόφαση του Δ.Σ της ΕΚΤ στις 4/6/2020 το ανωτέρω ποσό αυξήθηκε κατά €600 δις φθάνοντας συνολικά στα €1,35 τρις. Όλες οι κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμες βάσει του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) είναι επίσης επιλέξιμες βάσει του νέου προγράμματος.

Η εξέλιξη αυτή, δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τις ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και να ενισχύσουν την ρευστότητα τους σε ανταγωνιστικό κόστος.

Αποτελέσματα

Τα ακαθάριστα έσοδα του Α’ εξαμήνου, ανήλθαν συνολικά σε -2.285 χιλ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων με βάση τα ΔΠΧΑ.. Η απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε κυρίως λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, που οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις του COVID-19.

Τα έξοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 277,7 χιλ. ευρώ περίπου, έναντι 1.059 χιλ. ευρώ περίπου το α’ εξάμηνο του 2019 και οφείλετε στο γεγονός ότι το α’ εξάμηνο του 2020 δεν προέκυψε υπεραξία στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υπολογίστηκε success fee για τον διαχειριστή.

Ρευστότητα

Η διαθεσιμότητα σημαντικών αποθεμάτων ρευστότητας και η διαχείρισή τους επέτρεψαν την διατήρηση των δεικτών ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά της σημαντικές επιπτώσεις που είχε στα μεγέθη της εταιρείας η πτώση των τιμών λόγο της πανδημίας.

Καθαρή θέση

Παρά της ζημιές του α’ εξαμήνου 2020, οι οποίες προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την απομείωση του χαρτοφυλακίου καθώς η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνής αγορές, η καθαρή θέση της εταιρείας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η λογιστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 23,02 ευρώ ενώ η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά την 30/6/2020 ήταν 21,00 ευρώ.

Διαχείριση κινδύνων

Η εταιρία επενδύει σε εταιρίες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο τις οποίες επιλέγει με βάση την θεμελιώδη ανάλυση με στόχο την επίτευξη υπεραξιών μακροπρόθεσμα.

Επομένως, η πορεία του χαρτοφυλακίου είναι άμεσα συνυφασμένη με τη πορεία του ΧΑ. Μέλημα μας αποτελεί η συνετή προσέγγιση και η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με αξιόλογες εταιρίες σε αξίες τις οποίες αξιολογούμε με βάση τα θεμελιώδη κριτήρια.

Επιπλέον, στόχος μας κατά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου, είναι η διατήρηση του κινδύνου σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτή του Γενικού Δείκτη, όπως εκφράζεται με την σχετική αξία σε κίνδυνο (relative var), η οποία είναι 67,5% σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς (30/6/2020) ενώ και το Beta του χαρτοφυλακίου παραμένει σε επίπεδα περί 0,6. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δεν απέφυγε τις αρνητικές αποδόσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 καθώς το ελληνικό Χρηματιστήριο κατέγραψε σημαντικές απώλειες με το ξέσπασμα της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, για τη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας σημείωσε πτώση κατά -21,19% κατά το Α’ εξάμηνο 2020, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. υποχώρησε κατά -29,14% το αντίστοιχο διάστημα.

Η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 έχει συμπεριληφθεί στα ιστορικά σενάρια ακραίων καταστάσεων που διεξάγονται σε τακτική βάση για το χαρτοφυλάκιο. Με ημερομηνία αναφοράς 30/10/2020, η επίδραση του εν λόγω σεναρίου είναι -31%. Ασφάλεια, επιχειρηματική συνέχεια και μέτρα που ελήφθησαν Τα μέτρα που θεσπίστηκαν από τις υγειονομικές αρχές έχουν εφαρμοστεί, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας από το σπίτι.

Η προτεραιότητα της εταιρείας είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και η διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, ακολουθώντας πάντα τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών. Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί από πολύ κοντά και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και φροντίζει καθημερινά για τη λήψη των μέτρων που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των απασχολούμενών της, κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών με κύριους στόχους: τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας παράλληλα με την υιοθέτηση πολιτικών εξ αποστάσεως εργασίας όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο, την ασφάλεια και την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων στο ελάχιστο δυνατό και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων). Εξαιρετικά αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί με σκοπό την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον

Από την αρχή του έτους και έως την περίοδο που έληξε την 30η Οκτωβρίου 2020 οι απώλειες του χαρτοφυλακίου μετριάστηκαν σε -17,18%, ξεπερνώντας κατά περίπου 19% την απόδοση του Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. που ανήλθε σε -36,07%. Το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά σύνθετο, οι αβεβαιότητες διατηρούνται, αλλά το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι μεσοπρόθεσμα θα επανέλθουμε σε επίπεδα κανονικότητας.

Κατά τη δύσκολη όμως αυτή συγκυρία δημιουργήθηκαν και επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες μακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα αποδώσουν. Αρκετές είναι οι εταιρείες με ελκυστικές αποτιμήσεις, που και κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς και παρά τη σημαντική μείωση του ΑΕΠ που αναμένεται, εκτιμούμε ότι θα καταφέρουν να μετριάσουν τις απώλειες που προέκυψαν ή και ακόμη σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις, όπως είδαμε στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2020.

Οι επεκτατικές πολιτικές των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων διεθνώς, συνέβαλλαν σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές διεθνώς. Οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες κατά το πρώτο εννεάμηνο ανέκτησαν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειές τους μετά τον Φεβρουάριο του 2020, ενώ ο NASDAQ που περιλαμβάνει πολλές εταιρείες που ευνοήθηκαν από το καθεστώς των lockdown και της τηλε-εργασίας, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Στον αντίποδα όμως, ο δείκτης μεταβλητότητας ή αλλιώς δείκτης φόβου (volatility index) καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα γεγονός που αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για την μελλοντική μεταβλητότητα των αγορών. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν έντονες μεταβλητότητες στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η πορεία όμως του ΓΔ σε σχέση με τους δείκτες στα υπόλοιπα χρηματιστήρια βλέπουμε ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό συσχέτισης, γεγονός που αντανακλά τις χαμηλές προσδοκίες των επενδυτών στην ελληνική οικονομία καθώς η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας λόγω της εξάρτησής της από τον τουρισμό, που πλήττεται από το lockdown και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν.

Όσον αφορά στην εκτίμηση της Διοίκησης για το τέλος του έτους, δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την κατάσταση της αγοράς διότι η αβεβαιότητα των αμερικανικών εκλογών, η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το δεύτερο κύμα της πανδημίας το οποίο θα οδηγήσει εκ νέου σε νέα lockdown καθώς και η πορεία των δοκιμών των εμβολίων κατά του COVID-19 αποτελούν ασταθείς και απρόβλεπτες μεταβλητές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v