Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παπουτσάνης: Με ποσοστά άνω του 20% οι Γ. Γκάτζαρος και Μ. Τασόπουλος

Ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος ελέγχει 6.146.706 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αντίστοιχα, ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος ελέγχει 6.254.495 δικαιώματα ψήφου.

Παπουτσάνης: Με ποσοστά άνω του 20% οι Γ. Γκάτζαρος και Μ. Τασόπουλος

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό συμμετοχής του Γεώργιου Γκάτζαρου στην εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και υπερέβη το 20% και, συγκεκριμένα, ανήλθε σε ποσοστό 24,47% του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Γκάτζαρος Γεώργιος ελέγχει 6.146.706 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε  ότι ο κ.Γκάτζαρος Γεώργιος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 09.11.2020 σε εξωχρηματιστηριακή αγορά 5.882.096 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας έναντι ανταλλάγματος ανά μετοχή ποσού €2.3 (ήτοι, συνολικής αξίας €13.528.820,80).

Επιπλέον, σύμφωνα με γνωστοποίηση που απέστειλε στην Εταιρεία o κ.Τασόπουλος Μενέλαος το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και υπερέβη το 20% και, συγκεκριμένα, ανήλθε σε ποσοστό 24,90% του συνόλου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τασόπουλος Μενέλαος ελέγχει 6.254.495 δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Παράλληλα, με γνωστοποίησηπου απέστειλε στην Εταιρεία η κυπριακή εταιρεία Bolelli CO. Limited, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της θυγαρικής της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited το ποσοστό συμμετοχής της δεύτερης εξ αυτων στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και κατήθλθε του 5% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Bolelli CO. Limited μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited δεν ελέγχει πλέον δικαιώματα ψήφου επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα, περαιτέρω, με την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση, οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v