Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Συνέλευση στη Forthnet για αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17 η Δεκεμβρίου 2020.

Γενική Συνέλευση στη Forthnet για αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Forthnet την 11 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής, (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v