Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 0,083% το ποσοστό ιδίων μετοχών στη Μοτοδυναμική

Η Μοτοδυναμική προχώρησε στην αγορά 2.097 ιδίων μετοχών της Εταιρίας.

Στο 0,083% το ποσοστό ιδίων μετοχών στη Μοτοδυναμική

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, προέβη στις 09/12/2020 σε αγορά 2.097 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 1,1050 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.317,19 ευρώ.

«Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 23.947 μετοχές, ποσοστό 0,083% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v