Ξεκίνησε η υλοποίηση της διαδικασίας εξυγίανσης της ΒΙΟΤΕΡ

Ο πρόεδρος της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους για τη συμφωνία εξυγίανσης και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας με σκοπό τη βιωσιμότητά της και την παροχή ουσιαστικής δυνατότητας επαναδραστηριοποίησής της (fresh start).

Ξεκίνησε η υλοποίηση της διαδικασίας εξυγίανσης της ΒΙΟΤΕΡ

Για την εκδοθείσα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης της εταιρείας, ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βιοτέρ τους μετόχους, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου. 

Όπως επισήμανε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησής της σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις της και σε συνεργασία με τις συμβαλλόμενες στη Συμφωνία Εξυγίανσης τράπεζες. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας με σκοπό τη βιωσιμότητά της και την παροχή ουσιαστικής δυνατότητας επαναδραστηριοποίησής της (fresh start).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους για τη μεγάλη συμμετοχή τους στην Ε.Γ.Σ., επακόλουθο της επιθυμίας τους να επιστρέψει σύντομα η εταιρεία στη θέση που της άνηκε την προηγούμενη πεντηκονταετία και να απαλλαγεί από την εσωστρέφεια της τελευταίας δεκαετίας βασιζόμενη στην εμπειρία της, στη διαχείριση έργων και του real estate.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, επίσης, ομόφωνα, την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για εξαετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετική απόφασης.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κατωτέρω :

Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη,
Μπέρσος Δημήτριος του Βασιλείου,
Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου,
Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,
Δέδες Γρηγόριος του Γεωργίου

Στη συνέχεια της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο εξελέγη από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη,
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Μπέρσος Δημήτριος του Βασιλείου,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δέδες Γρηγόριος του Γεωργίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v