Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Η Παυλίνα Βιτζηλαίου ανέλαβε επικεφαλής Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Ανέλαβε επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος την 30.12.2020.

Πειραιώς: Η Παυλίνα Βιτζηλαίου ανέλαβε επικεφαλής Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 30.12.2020 τον ορισμό της κας. Παυλίνας Βιτζηλαίου ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, με ημερομηνία ισχύος του εν λόγω ορισμού την 30.12.2020.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τη διάσπαση της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στις 30. 12.2020, η οποία μετά τη διάσπαση μετονομάσθηκε σε «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.», Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ήταν ο κ. Παναγιώτης Τσουκάτος, ο οποίος, κατόπιν της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «Επωφελούμενη»), συνεχίζει στην Επωφελούμενη ως Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v