Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοτέρ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξαετή θητεία.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοτέρ

Η εταιρεία  «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι την 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 συνήλθε σε αυτόκλητη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την, με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2021, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετική απόφασης, απαρτίζεται από τα κατωτέρω μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωάννη – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2.ΜΠΕΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3.ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αντωνίου – Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4.ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5.ΔΕΔΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v