Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Aegean: Η κρατική ενίσχυση, η ΑΜΚ και οι γκρίζες ζώνες

Για τη ζημιά Απριλίου-Ιουνίου 2020, η κρατική ενίσχυση έως 120 εκατ., ως άμεση επιχορήγηση. Τα δωρεάν warrants στο Δημόσιο και οι προϋποθέσεις για να πάρει πίσω τα λεφτά του. Αιφνιδιασμός με τον περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Aegean: Η κρατική ενίσχυση, η ΑΜΚ και οι γκρίζες ζώνες

Με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης θα λάβει κρατική ενίσχυση έως 120 εκατ. ευρώ η Aegean Airlines (Αεροπορία Αιγαίου), η οποία θα αφορά μάλιστα σε αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που επήλθε λόγω πανδημίας μόνο για το διάστημα 23 Μαρτίου - 30 Ιουνίου 2020.

Αυτό αναφέρει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Aegean προς τους μετόχους, ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης που συγκλήθηκε για τις 12 Μαρτίου, με θέματα την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρείας, ώστε να αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου και έκδοση warrants, που θα αποδοθούν δωρεάν στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κρατική ενίσχυση δίνεται, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες προορισμού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, στο διάστημα 23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4772/2021), η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση ότι η Aegean θα έχει ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, αντλώντας κεφάλαια τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Aegean.

Η αύξηση κεφαλαίου θα διενεργηθεί, εφόσον γίνει δεκτή από τους μετόχους η εισήγηση της διοίκησης, για διενέργειά της με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Πρόταση που αιφνιδίασε την αγορά, καθώς προμηνύει αλλαγή των μετοχικών ισορροπιών στην αεροπορική εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και εφόσον έχουν αντληθεί τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, θα χορηγηθεί η κρατική ενίσχυση, ύψους έως 120 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα εκδοθούν warrants με πλήρη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Τα warrants θα αποδοθούν δωρεάν στην Ελληνική Δημοκρατία και θα παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,50% του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά την ΑΜΚ. Θα εξασκούνται, δε, σε τιμή ίση με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Πώς εξασκούνται/μεταβιβάζονται τα warrants

Τα warrants θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα, ενώ το Δημόσιο μπορεί να δηλώσει πρόθεση άσκησης μετά τη λήξη του δεύτερου έτους από την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης, η Aegean μπορεί να ασκήσει, με δήλωσή της, το δικαίωμα προαίρεσης και να αγοράσει τα warrants στην αγοραία αξία τους.

Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης και της τιμής άσκησης.

Εάν η Aegean δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης, το Ελληνικό Δημόσιο παίρνει μετοχές της εταιρείας βάσει των όρων της συμφωνίας. Θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση της εξάσκησης από την Κομισιόν.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση του δικαιώματος κτήσης μετοχών πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της κρατικής ενίσχυσης.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων και η μείωση του καθαρού δανεισμού θα επιτρέψει στην Aegean να μην υστερεί σε επίπεδο ισολογισμού από τον διεθνή ανταγωνισμό. Βέβαια, η διοίκησή της απέκλειε, ως το καλοκαίρι του 2020, κάθε ενδεχόμενο κρατικής ενίσχυσης, μέσω -μελλοντικής- απόκτησης μετοχών. Υπό τη ρητορική, δε, ότι η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, δεν παραιτήθηκε από τα bonuses 2 εκατ. ευρώ για τις επιδόσεις 2019.

Οι προϋποθέσεις για να πάρει πίσω τα λεφτά του το Δημόσιο

Για να πάρει πίσω τα λεφτά του το Δημόσιο, θα πρέπει η κεφαλαιοποίηση της Aegean, κατά την επόμενη πενταετία, να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τη διάθεση μερίσματος ή bonuses σε στελέχη, ενώ δεν προβλέπεται θέση Δ.Σ. για το Δημόσιο.

Προφανώς επειδή στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, θεωρείται κακό να μπαίνουν τέτοιου είδους περιορισμοί.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v