Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Forthnet: Αύξηση ονομαστικής αξίας ομολογιακού έως τα €43 εκατ.

Η εν λόγω συναλλαγή αξιολογήθηκε ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους, σύμφωνα με την Έκθεση της Deloitte.

Forthnet: Αύξηση ονομαστικής αξίας ομολογιακού έως τα €43 εκατ.

Η Forthnet ανακοίνωσε ότι η θυγατρική Fοrthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, και ειδικότερα, στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του από 13.11.2020 Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των 16.000.000 € – «Πρόσθετο Ποσό», υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβαση Τροποποίησης (η «Τροποποίηση»), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των 43.000.000 €.

Όπως αναφέρεται και στην από 19.01.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, η εν λόγω συναλλαγή αξιολογήθηκε ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δυνάμει της από 23.12.2020 Έκθεσης της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα «Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «Forthnet».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v