Πετρόπουλος: Στα €3,3 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,9εκ έναντι €7,3εκ το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.

Πετρόπουλος: Στα €3,3 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26% και ανήλθαν σε €117,6εκ (€117,3 εκ. το 2019), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πέτρος Πετρόπουλος.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,9εκ έναντι €7,3εκ το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε €4,8εκ έναντι €5,6εκ το 2019, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,1% σε €3,3εκ έναντι €3,5εκ το 2019.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €24,7εκ από €14,6εκ το 2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα €13,7εκ από €5,9εκ.

Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11εκ. από €8,7εκ. στις 31.12.2019.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €36,1εκ από €35,9εκ το 2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2020 ήταν 55% έναντι 64,9% την 31.12.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v