Βιοκαρπέτ: Πράσινο φως από τη ΓΣ στην έκδοση ομολογιακού ως 5,23 εκατ.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 5.230.000 € καθώς και την έγκριση των όρων του ανωτέρου ομολογιακού.

Βιοκαρπέτ: Πράσινο φως από τη ΓΣ στην έκδοση ομολογιακού ως 5,23 εκατ.

Η Έκτακτη ΓΣ της Βιοκαρπέτ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29/3/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 20.292.333 ήτοι ποσοστό 84,60% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.

Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (Ευρώ 5.230.000), εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, καθορισμός των εξασφαλίσεων και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 5.230.000 € καθώς και την έγκριση των όρων του ανωτέρου ομολογιακού.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του κόστους κατασκευής και κάλυψης λειτουργικών εξόδων του φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW στην περιοχή Καλάμια Αργυρόμυλου, Λουτρού του Δήμου Λαρισαίων συνολικού προϋπολογισμού 6.450.000 €.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v