Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Placement για 25 εκατομμύρια μετοχές ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από τη Viohalco

Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να κλείσει η διαδικασία. Εκτιμάται ότι η διάθεση των μετοχών θα γίνει με «ικανοποιητικό» discount. H κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας της Viohalco και παράλληλα θα διευρύνει τη διασπορά στην ElvalHalcor.

Placement για 25 εκατομμύρια μετοχές ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από τη Viohalco

Σε placement για τη διάθεση 25 εκατ. μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ προχωρά η Viohalcο, όπως γνωστοποίησε στις χρηματιστηριακές αρχές. Η διαδικασία εκκινεί άμεσα και αφορά στο 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου. Η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών. H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το book building αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της αυριανής χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα γίνει με "ικανοποιητικό" discount (απαραίτητο σε συγκεκριμένες διαδικασίες) έναντι του σημερινού κλεισίματος (2,325 ευρώ).

Η μείωση του ποσοστού που κατέχει η Viohalco θα ενισχύσει τη ρευστότητα της Viohalco και παράλληλα θα διευρύνει τη διασπορά των μετοχών της ElvalHalcor στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (σήμερα η Viohalco κατέχει περίπου το 91% της ElvalHalcor.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Viohalco S.A. (εφεξής η «Viohalcο») δια του παρόντος ανακοινώνει την εκκίνηση διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για την προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές (εφεξής η «Συναλλαγή») έως και 25.000.000 υφιστάμενων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τις οποίες κατέχει η Viohalcο, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 7,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατέχει η Viohalco.

Η περίοδος κατάρτισης του βιβλίου προσφορών εκκινεί σήμερα, και από το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, και μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές (εφεξής οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της Συναλλαγής. Οι Διαχειριστές και η Viohalcο διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν τους όρους ή το χρόνο της Συναλλαγής οποιαδήποτε στιγμή.

Η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της Viohalcο μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της Συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια κατά το ταχύτερο δυνατό. Η Συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις.

H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας τις οποίες θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων, αγορών ή άλλων πράξεων μεταβίβασης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας έναντι χρημάτων (ή σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων ανταλλαγής δικαιωμάτων ή άλλων συμβάσεων) από τη Viohalcο κατά την περίοδο δέσμευσης χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v