Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε αναζήτηση επενδυτή η Βαρβαρέσος

Πού αποβλέπει η εισηγμένη προκειμένου να ανακάμψει και να διασφαλίσει την επιβίωσή της. Ο ρόλος των τραπεζών, η νέα επένδυση που ολοκληρώθηκε και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή-χρηματοδότη.

Σε αναζήτηση επενδυτή η Βαρβαρέσος

Στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή βρίσκεται η νηματουργία Βαρβαρέσος, έχοντας μάλιστα προσλάβει σύμβουλο και έχοντας ήδη προχωρήσει σε σχετικές διερευνητικές επαφές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Βαρβαρέσος, η εύρεση χρηματοδότησης θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα και να ανακάμψει, καθώς:

  • Πρώτον, το επενδυτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην παραγωγή νημάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους έχει ήδη ολοκληρωθεί από τα μέσα του 2020.
  • Δεύτερον, έχει εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης (Restructuring Business Plan) από την Grant Thornton.
  • Τρίτον, μέσα στο 2020 προχώρησε σε μεγάλο βαθμό η αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τις πιστώτριες τράπεζες. Ειδικότερα, εκδόθηκαν τρία νέα ομολογιακά δάνεια, τα οποία μετέθεταν για πολλά χρόνια την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ (των 2/3 του καθαρού χρέους της εταιρείας στις 31/12/2020). Ωστόσο, τα δάνεια αυτά εντάχθηκαν εκ νέου στο βραχυπρόθεσμο παθητικό της εταιρείας, καθώς (λόγω της πανδημίας) δεν τηρήθηκαν οι αναγραφόμενοι συμβατικοί-χρηματοοικονομικοί όροι (covenants). Να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές ομολογιακές εκδόσεις έγιναν με προσημειώσεις επί των ακινήτων και του εξοπλισμού της εταιρείας, αλλά και με προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυρίαση μετοχών των βασικών μετόχων.

Το πρόβλημα για τη Βαρβαρέσος έγκειται στο ότι η πανδημία την έπληξε στο χειρότερο δυνατό χρονικό σημείο, δηλαδή όταν θα έπρεπε να αρχίσει να αποδίδει η νέα επένδυση. Επιπλέον, λόγω της κατάστασης, η Βαρβαρέσος δεν έλαβε από τις τράπεζες κεφάλαιο κίνησης μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού της σχεδίου, όπως αναμενόταν (σήμερα, οι δανείστριες τράπεζες συνεχίζουν τη χρηματοδότηση της εταιρείας με κεφάλαια κίνησης, έναντι φορτωτικών εγγράφων και ΠΑΕΓΑΕ).

«Μετά την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων, την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη χρηματοδότηση από νέο επενδυτή, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Grant Thornton, η εταιρεία αποκτά βιώσιμη προοπτική, διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση της εισηγμένης.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, τα αποτελέσματα του 2020 χαρακτηρίστηκαν από μείωση πωλήσεων (από τα 10,7 στα 7,5 εκατ. ευρώ, εστιασμένη στο πρώτο μισό του έτους), από ζημία 5,78 εκατ. ευρώ, από αρνητικά ίδια κεφάλαια 11,1 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό γύρω στα 14,5 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v