Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές και τζίρος 436 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Intracom

Στα 10 εκατ. ευρώ οι ζημιές του ομίλου, λόγω της επίδρασης της πανδημίας στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Θετικές επιδόσεις από Intrasoft και Intracom Defence. Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο.

Ζημιές και τζίρος 436 εκατ. ευρώ για τον όμιλο Intracom

Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. H δραστηριότητα της K-WIND, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους συγκρισιμότητας, τα ενοποιημένα μεγέθη του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

«Το 2020 ήταν μια χρονιά πρωτοφανών προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, από κάθε άποψη, υγειονομική, οικονομική, γεωπολιτική. Ο Όμιλος INTRACOM απορρόφησε μέρος των επιπτώσεων της πανδημίας χάρη στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της INTRASOFT INTERNATIONAL και της IDE. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, ο Όμιλος INTRACOM θα συμβάλει στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας το δυναμικό των εταιρειών του και την τεχνογνωσία που έχει κεφαλαιοποιήσει στη μακρόχρονη πορεία του».

Όπως είχε επισημανθεί στην ενημέρωση για τα αποτελέσματα του 9Μ 2020, η έλευση της Covid-19 είχε επίπτωση στις πωλήσεις αλλά κυρίως στην κερδοφορία της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου. Η σημαντική βελτίωση στα βασικά μεγέθη των εταιριών του τεχνολογικού τομέα του Ομίλου INTRACOM απορρόφησε μέρος μόνο των απωλειών.

Κατά συνέπεια, οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 436,5 εκατ., έναντι € 517,8 εκατ. (αναμορφωμένων πωλήσεων), το 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 15,8 εκατ. έναντι € 33,4 εκατ. το 2019. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε -€ 16,2 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. το 2019.

Στις 26/6/2020 η εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της K-WIND. H συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ., το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε -€ 10,2 εκατ. από κέρδη την προηγούμενη χρονιά.

1. Το 2020 ήταν για τον Όμιλο INTRASOFT INTERNATIONAL ένα έτος σημαντικών επιδόσεων, με αύξηση σε πωλήσεις και κερδοφορία και υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων. Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 197,3 εκατ., αυξημένες κατά 10,8% σε σχέση με το 2019. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα € 18 εκατ., αύξηση 24,3% ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 5,2 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. το 2019 (αύξηση 62,5%).

Αξίζει να επισημανθεί η υπογραφή νέων συμβάσεων που ανήλθε το 2020 στα € 514 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων στις 31/12/2020 ύψους € 702 εκατ.

2. Η IDE, εταιρεία έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα, επέδειξε επίσης ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της πανδημίας, με πωλήσεις που διαμορφώθηκαν σε €58,9 εκατ., αυξημένες κατά 28% και λειτουργική κερδοφορία EBITDA στα € 4,4 εκατ. Η εταιρεία μέσα στο 2020 υπέγραψε νέες συμβάσεις € 67,3 εκατ., με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα € 114,6 εκατ.

3. Η επίδραση της πανδημίας έγινε εμφανής στα μεγέθη της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου, με μείωση πωλήσεων και περιθωρίων κερδοφορίας. Ωστόσο, παρά τη δυσμενή συγκυρία, οι επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάκαμψη των μεγεθών και ανάκτηση των απωλειών.

Το 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 174,5 εκατ. από € 286 εκατ. το 2019, μειωμένες κατά 39%. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 1,7 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. το 2019.

Το 2020 ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 230 εκατ. και την 31/12/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 381 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 225 εκατ..

4. Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε μέσα στο 2019 την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης νέων έργων.

5. Η μητρική εταιρεία κατέγραψε κέρδος από τη συναλλαγή πώλησης της K-WIND ύψους € 3,3 εκατ., το οποίο εμφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα μετά φόρων για τη μητρική εταιρεία από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ανήλθε σε -€7,4 εκατ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v