Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Folli Follie: Πήρε προσωρινή διαταγή για προστασία από ασφαλιστικά μέτρα

Το Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή, απαγορεύοντας την λήψη μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας και την λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατ’ αυτής.

Folli Follie: Πήρε προσωρινή διαταγή για προστασία από ασφαλιστικά μέτρα
Η εταιρεία «Folli Follie» ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (το «Δικαστήριο») σύμφωνα με το άρθρο 106 §3 του Ν. 3588/2007, ως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της από 31.12.2020 αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτών της (η «Αίτηση Εξυγίανσης»), το Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή, απαγορεύοντας την λήψη μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας και την λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατ’ αυτής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Αίτησης Εξυγίανσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v