Σαράντης: Βελτιωμένα μεγέθη το 1ο τρίμηνο

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε € 88,72 εκατ. ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 38,45%, στα € 13,63 εκατ.

Σαράντης: Βελτιωμένα μεγέθη το 1ο τρίμηνο

Ο όμιλος Σαράντη ξεκίνησε τη χρονιά παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κερδοφορίας και θετική δυναμική στις πωλήσεις, εξαιρετική απόδοση μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που παραμένει απαιτητικό και ασταθές σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή του ομίλου.

Οπως τονίζει η Σαράντης στην ανακοίνωσή της, παρά τα συνεχιζόμενα lockdowns, τα περιοριστικά μέτρα και τις συνεχιζόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19 στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος συνεχίζει να επιδεικνύει την ανθεκτικότητά του απέναντι στα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης και στις διαφορετικές δυναμικές των καναλιών διανομής, πάντα με τη στήριξη του ισχυρού και ποικιλόμορφου προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, αλλά και τις συνεχείς προσπάθειες και την αφοσίωση των ανθρώπων του.

Κατά τη διάρκεια του Α' Τριμήνου του 2021, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε € 88,72 εκατ. από € 86,94 εκατ. που είχαν διαμορφωθεί κατά το Α’ Τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,05%, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 οι πωλήσεις προήλθαν απ’ όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του ομίλου που σχετίζονται με την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή, αλλά και την Οικιακή Φροντίδα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης για αρώματα ευρείας διανομής, αποσμητικά και προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. Αντιθέτως, η καταναλωτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής που παρέμεινε κλειστό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €29,18 εκατ. κατά το Α’ Τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με €29,82 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 2,1% καθώς οι σημαντικές αποδόσεις όλων των προϊοντικών κατηγοριών στο κανάλι της ευρείας διανομής αντισταθμίστηκαν από τις αδύναμες πωλήσεις εντός του καναλιού της επιλεκτικής διανομής. Οι Ξένες Χώρες σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν σε €59,54 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021 από €57,12 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020. Εξαιρώντας τη νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,6%.

Η κερδοφορία του ομίλου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, υποστηριζόμενη από μειωμένα έξοδα μάρκετινγκ, διαφήμισης & προώθησης και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα. Ως εκ τούτου, κατά το Α’ τρίμηνο του 2021 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38,45%, στα € 13,63 εκατ. από € 9,84 εκατ. και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,36% από 11,32% το Α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 53,25% το Α’ τρίμηνο του 2021 φθάνοντας τα €10,43 εκατ. έναντι €6,80 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 11,75% το Α’ τρίμηνο του 2021 από 7,83% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Η Σαράντης σημειώνει πως παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της πανδημίας και συνεπακόλουθα η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, το περιβάλλον βελτιώνεται προοδευτικά λόγω των προγραμμάτων εμβολιασμού, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει, ενώ ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις αλλαγές, θα συνεχίσει να υλοποιεί πιστά το στρατηγικό της πλάνο και να παραμένει προσηλωμένη στους μακροπρόθεσμους στόχους της, επιδιώκοντας περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων, περαιτέρω βελτίωση στα περιθώρια κέρδους και δημιουργία ταμειακών ροών. Η στρατηγική του ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στη γεωγραφική του περιοχή, στη βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στη λειτουργική μόχλευση (operating leverage). Η διοίκηση παραμένει πεπεισμένη ότι οι ικανότητες του ομίλου θα υποστηρίξουν τη δυναμική και κερδοφόρα αναπτυξιακή του πορεία παρά το αντίξοο αυτό περιβάλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v