Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

O Μάριος Αστέριος Λυμπερόπουλος νέος Εσωτερικός Ελεγκτής στην Entersoft

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος επαγγελματικού τίτλου (ΜΕΤΚΕΛ) από το Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και πτυχιούχος λογιστικής του Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών.

O Μάριος Αστέριος Λυμπερόπουλος νέος Εσωτερικός Ελεγκτής στην Entersoft

Η «ENTERSOFT» γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την από 28/4/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο κ. Μάριος Αστέριος Λυμπερόπουλος, σε αντικατάσταση της κας Βάνας Αναγνωστοπούλου.

Ο κ. Λυμπερόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, έχει 7ετή ενεργή εμπειρία στον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και στην αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου διαφόρων επιχειρήσεων και εντάσσεται στην «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ» προερχόμενος από την «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», όπου διατελούσε ως ασκούμενος βοηθός ορκωτός ελεγκτής λογιστής από τον Ιανουάριο του 2015.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος επαγγελματικού τίτλου (ΜΕΤΚΕΛ) από το Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και πτυχιούχος λογιστικής του Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών. Ο κ. Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 10.05.2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v