Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS για οικονομικές καταστάσεις: Δεν καταφέραμε να πάρουμε τις υπογραφές όλων των μελών Δ.Σ.

"Στις 7-5-2021 οι Οικονομικές καταστάσεις εστάλησαν στον Ορκωτό Ελεγκτή. Αναμένουμε από τον Ορκωτό Ελεγκτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας", σημειώνει η εταιρεία.

MLS για οικονομικές καταστάσεις: Δεν καταφέραμε να πάρουμε τις υπογραφές όλων των μελών Δ.Σ.

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η MLS ανακοινώνει ότι την 22-04-2021 πράγματι ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η έγκριση αυτών, λόγω της κατάστασης που πλήττει την χώρα μας, διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης. Εντούτοις, με δεδομένο ότι αφενός στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ενώ είχαν συμφωνήσει με τις αποφάσεις αυτού δια της υπογραφής των πρακτικών, δημιούργησαν στην Εταιρεία ζητήματα, τα οποία ετέθησαν υπόψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αφετέρου έπρεπε να υπογραφούν από όλα τα μέλη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και αλλού, δεν προέβημεν το χρονικό διάστημα αυτό σε σχετική ανακοίνωση, διότι δεν κατέστη εφικτό, λόγω της πανδημίας να λάβουμε τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στις 7-5-2021 οι Οικονομικές καταστάσεις εστάλησαν στον Ορκωτό Ελεγκτή. Αναμένουμε από τον Ορκωτό Ελεγκτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη συνέχεια θα προβούμε άμεσα στη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v