MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, ματαιώθηκε καθώς δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Οι υπόλοιπες αποφάσεις.

MIG: Στην επαναληπτική ΓΣ η συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP» ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 31 μετόχων που εκπροσωπούσαν 336.118.734 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, κατά περίπτωσιν, επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με εξαίρεση το θέμα υπ΄ αριθμόν 9, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του οποίου δεν συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.

Σύμφωνα με την από 12.5.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού.

Σύμφωνα με το νόμο, στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο τα πρόσωπα που είχαν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 28.5.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της 5ης ημέρας πριν την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 317.670.341 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 94,51% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 17.788.373 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,29% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 317.670.341 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 94,51% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 17.788.373 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,29% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020.

- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 331.800.515 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,71% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 3.658.199 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,09% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.

- O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Υπέρ: 321.739.026 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,72% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 13.719.688 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 4,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. 

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020.

– Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

Υπέρ: 315.697.525 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 93,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 19.761.189 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

- Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4.9.2020 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 315.697.525 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 93,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 19.761.189 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 5,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποχές: 660.020 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,2% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

– Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την από 13.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

– Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω. 

Θέμα 10ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

- Παρουσιάσθηκε στη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και επί της οποίας δεν εκφράσθηκαν σχόλια ή αντιρρήσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v