Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Το ποσό αυτό θα προέλθει λογιστικά από κέρδη της μητρικής εταιρείας κατά τα έτη 2019 και 2020.

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή ποσού 585 χιλ. ευρώ (ή 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με δεδομένο ότι οι ίδιοι τίτλοι δεν δικαιούνται μερίσματος), θα προτείνει η διοίκηση της Μοτοδυναμικής στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Το ποσό αυτό θα προέλθει λογιστικά από κέρδη της μητρικής εταιρείας κατά τα έτη 2019 και 2020, καθώς σε ενοποιημένη βάση το περυσινό καθαρό αποτέλεσμα του εισηγμένου Ομίλου ήταν ζημιογόνο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και των σχετικών περιοριστικών μέτρων στην πορεία της θυγατρικής Lion Rental (Sixt).

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v