Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ της Intralot

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων για την ακύρωση 4,7 εκατ. ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €1.410.000.

Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ της Intralot
Μέτρα για αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, καλούνται να υιοθετήσουν οι μέτοχοι της Intralot στη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου.

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για την ακύρωση 4,7 εκατ. ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €1.410.000.

Στη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου, ενώ στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η μεταβολή της έδρας της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v