Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Προσύμφωνο με Πλαίσιο για μεταβίβαση ακινήτου στη ΒΙΠΑ Μαγούλας

Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ. ενώ το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 2,9 εκατ. ευρώ.

Ακρίτας: Προσύμφωνο με Πλαίσιο για μεταβίβαση ακινήτου στη ΒΙΠΑ Μαγούλας

Η εταιρεία «Ακρίτας Α.Ε» ανακοίνωσε οτι, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρία «Πλαίσιο Computers» για τη μεταβίβαση, έως την 31.12.2021, του ακινήτου της Εταιρίας που βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ., μετά του επ' αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ., αντί συνολικού τιμήματος  δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €).

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου, η Εταιρία προέβη στην εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου στην άνω εταιρία Πλαίσιο, προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει στην άμεση αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v