Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα , κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Flexopack: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η «FLEXOPACK A.E.», γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή, και του ορισμού των Μελών αυτής, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 28η Ιουνίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα , κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τρίτο πρόσωπο).

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αλίκη Μπενρουμπή του Σαμ Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v