Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Ποιες εξελίξεις δρομολογεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του 2019

Προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της MLS για τη χρήση 2019. Το ζητούμενο του «going concern» και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πού θα κυμανθούν τα ίδια κεφάλαια.

MLS: Ποιες εξελίξεις δρομολογεί η έκδοση των αποτελεσμάτων του 2019

Προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθούν οι λογιστικές καταστάσεις της MLS για το 2019, καθώς την Παρασκευή 9 Ιουλίου ο ορκωτός ελεγκτής έλαβε από τη διοίκηση της εταιρείας το σχετικό πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Όπως λοιπόν φαίνεται, η επαναληπτική γενική συνέλευση των ομολογιούχων που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (14/7), θα διεξαχθεί χωρίς οι επενδυτές να έχουν γνώση του περιεχομένου των λογιστικών καταστάσεων του 2019. Άλλωστε, σχετικά μικρή επίδραση αναμένεται να έχει το γεγονός αυτό, καθώς θεωρείται απίθανο να επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των 2/3, οπότε η Γ.Σ. να νομιμοποιείται να πάρει οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση, πέραν του να δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις των ομολογιούχων στο νομικό πεδίο.

Ζητούμενο βέβαια αποτελεί το αν τελικά οι λογιστικές καταστάσεις του 2019 θα έχουν το «going concern» ή όχι. Ο CEO της ΜLS κ. Γιώργος Βακάρος αισιοδοξεί πως το going concern θα δοθεί, πλην όμως -με βάση έγκυρους κύκλους της αγοράς- το όλο θέμα θα κριθεί στο πώς θα αξιολογήσει ο ορκωτός την επιστολή της Corinth Investments, την οποία η τελευταία απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και μέσω αυτής εκδηλώνει (χωρίς να δεσμεύεται) το ενδιαφέρον της για την απόκτηση πλειοψηφικής θέσης στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, το ζήτημα του «going concern» ενδέχεται να επηρεάσει και τη στάση που θα τηρήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που αυτό δεν ληφθεί, τότε δεν έχει νόημα η αλλαγή διοίκησης στην ΜLS κατά τα πρότυπα της Folli Follie, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου Δ.Σ., στο οποίο θα συμμετάσχουν (πέραν των κ.κ. Γιάννη Καματάκη και Γιώργου Βακάρου, προέδρου και CEO αντίστοιχα) και μέλη που θα έχουν οριστεί από την Ε.Κ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ακόμη και αν ληφθεί το «going concern», οι απομειώσεις στις λογιστικές καταστάσεις της ΜLS θα είναι τεράστιες. Κάτι τέτοιο άλλωστε παραδέχτηκε ο κ. Γιώργος Βακάρος, σημειώνοντας πως η αποτίμηση των άυλων παγίων στις 31/12/2019 έχει επηρεαστεί έντονα αρνητικά και από την καταστροφική οικονομική πορεία που σημείωσε η ΜLS το 2020. 

Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν δοθεί τελικά το «going concern», τα ίδια κεφάλαια της ΜLS στις λογιστικές καταστάσεις του 2019 ενδέχεται να είναι ακόμη και (ελαφρά) θετικά, ενώ κανείς δεν θέλει  να σκέφτεται το  ενδεχόμενο απουσίας «going concern».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v