Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση εσόδων αλλά και ζημιές για τη Frigoglass το 2ο τρίμηνο

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους €13,8 εκατ. Πώς αντιμετωπίζει η εταιρεία το ζήτημα της παραγωγής. Εστιάζει στην διαδικασία αποζημίωσης.

Αύξηση εσόδων αλλά και ζημιές για τη Frigoglass το 2ο τρίμηνο

Αύξηση πωλήσεων κατά 45% ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων και της χαμηλής
συγκριτικής βάσης παρουσιάζει η Frigoglass στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, όμως παράλληλα η εταιρεία εμφάνισε ζημιές 12,24 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοίνωσε καταγράφεται: 

  • Αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Υαλουργίας κατά 67% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, λόγω της ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων και της αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητες. Αύξηση πωλήσεων κατά 36.5% σε δημοσιευμένη βάση.
  • Βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά 200 μονάδες βάσης στο 14,1% κυρίως λόγω της καλύτερης απορρόφησης του κόστους και των πρωτοβουλιών αυξήσεων τιμών
  • Η πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή στοιχείων ενεργητικού και δαπάνες ύψους €13,8 εκατ.
  • Άμεση υλοποίηση του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας για τον περιορισμό του αντίκτυπου από την πυρκαγιά μέσω άμεσης αύξησης της παραγωγής στη Ρωσία και λειτουργίας γραμμής συναρμολόγησης στη Ρουμανία στις αρχές του τέταρτου τριμήνου
  • €61,2 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στο τέλος Ιουνίου, επαρκή για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης το 2021
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης της δυναμικότητας και του εκσυγχρονισμού ενός κλιβάνου στη Νιγηρία τον Ιούνιο πάρα τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19

Ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:  "Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου είναι ικανοποιητικά και παρουσιάζουν σαφή ανάκαμψη της ζήτησης σε πολλές από τις αγορές μας. Αναμένουμε η αυξητική τάση της ζήτησης να διατηρηθεί για το υπόλοιπο του έτους, αν και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά στο εργοστάσιό μας στη Ρουμανία θα επηρεάσουν τον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης. Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θύματα από αυτό το ατυχές περιστατικό. Παρά τις προκλήσεις, αναμένουμε να πετύχουμε αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2021.

Οι προοπτικές

Παρά την αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη το 2021, παραμένουμε αισιόδοξοι λόγω της επίδοσής μας στο δεύτερο τρίμηνο η οποία αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση των επενδύσεων από τους πελάτες μας σε επαγγελματικά ψυγεία και την αύξηση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας, επισημαίνει η διοίκηση.

Φέτος η επίδοσή μας θα επηρεαστεί και από τη διακοπή της παραγωγής στη Ρουμανία ως συνέπεια του περιστατικού πυρκαγιάς στο εργοστάσιο μας. Παρά τις προκλήσεις, αναμένουμε αύξηση πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, με εφαλτήριο την υψηλότερη κατανάλωση αναψυκτικών και ποτών σε πολλές από τις ευρωπαϊκές αγορές και την επιτυχημένη υλοποίηση των πελατοκεντρικών μας στρατηγικών καινοτομίας. Η ανάπτυξη των πωλήσεων θα ενισχυθεί από την αύξηση των μεριδίων μας στις αγορές της Αφρικής και της Ασίας, ως αποτέλεσμα των εμπορικών μας πρωτοβουλιών.

Η πρόσφατη επέκταση της Frigoserve στην Ελβετία και η προσήλωσή μας στην ανάπτυξη της πελατειακής μας βάσης στην κεντρική Ευρώπη θα συμβάλουν θετικά στη φετινή αύξηση των πωλήσεων. Στον κλάδο Υαλουργίας, η ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής του κλιβάνου πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία περιόρισε τον αντίκτυπο στις πωλήσεις. Λόγω της ανόδου του όγκου πωλήσεων, η οποία συνεχίζεται και τον Ιούλιο, αναμένουμε διψήφιο ποσοστό αύξησης πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας για το 2021.

Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος από τη διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιο της Ρουμανίας, τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Καθώς το εργοστάσιό μας στη Ρωσία εισέρχεται στη λιγότερο εντατική περίοδο του έτους, είμαστε σε θέση να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του εργοστασίου της Ρουμανίας. Με στόχο την απρόσκοπτη μετάβαση, έχουμε εξασφαλίσει διαθεσιμότητα πρώτων υλών στο εργοστάσιό μας στη Ρωσία. Ταυτόχρονα στήνουμε μια περιορισμένη γραμμή συναρμολόγησης σε ένα μισθωμένο βιομηχανικό χώρο κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Η τελική φάση του σχεδίου μας προβλέπει την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις με εργολάβους και προμηθευτές έχουν προχωρήσει, με στόχο το έργο να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Με βάση την τρέχουσα εκτίμησή μας, το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Η καταβολή των αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι καίρια για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής του εργοστασίου. Επί του παρόντος, εστιάζουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης και πιστεύουμε ότι το ασφαλιστικό όριο των €89 εκατ. επαρκεί για την κάλυψη των υλικών ζημιών και τις επιπτώσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ισχυρή επίδοση του κλάδου Υαλουργίας, η επιτυχής υλοποίηση της εμπορικής μας στρατηγικής, οι πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών και τα ετησιοποιημένα οφέλη από τα μέτρα περιορισμού του κόστους του προηγούμενου έτους, αναμένουμε να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του EBITDA του Ομίλου το τρέχον έτος, παρά τον αντίκτυπο από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους, τις προκλήσεις που προκύπτουν από το περιστατικό πυρκαγιάς και την υποτίμηση του Νάιρα.

Επαναλαμβάνουμε την εκτίμησή μας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €15 εκατ. το 2021, εξαιρουμένων των δαπανών που θα προκύψουν για την ανακατασκευή του εργοστασίου στη Ρουμανία.

Τέλος, μια από τις βασικές προτεραιότητές μας παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας. Με €61,2 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές στα τέλη Ιουνίου, παραμένουμε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κεφαλαίου κίνησης και του κόστους χρηματοδότησης το 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v