Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Γ. Κοντολάτης νέο πρόεδρος στο ΔΣ της Προοδευτικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

Ο Γ. Κοντολάτης νέο πρόεδρος στο ΔΣ της Προοδευτικής

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της 29ης Μαρτίου 2021, εξελέγη νέο Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο Κος Κοντολάτης Γεώργιος του Ευσταθίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις σχετικές Διατάξεις του Νόμου.

Επίσης, με το Δ.Σ. της 14/05/2021 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. (ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ την 07/06/2021 με αρ.πρ. 2381072) ως εξής:

1) Κοντολάτης Γεώργιος του Ευσταθίου
    Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος

2) Ευθύμιος Αθαν. Γραμματίκας
    Σύμβουλος μη εκτελεστικό μέλος

3) Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης
    Σύμβουλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4) Παρασκευή Αλεξ. Πίτσιου
    Σύμβουλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται έως τη επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v