Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Η Πολυξένη Καζόλη εξελέγη νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής.

Autohellas: Η Πολυξένη Καζόλη εξελέγη νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η «AUTOHELLAS γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 01.09.2021 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διεύρυνση του εκλεγμένου από την από 31.03.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή της κυρίας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, για το υπόλοιπο της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

(α) Εμμανουέλα Βασιλάκη του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος,

(β) Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(γ) Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

(δ) Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος,

(ε) Δημήτριος Μαγγιώρος του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος,

(στ) Σπυρίδων (Σπύρος) Φλέγγας του Σοφοκλή, μη Εκτελεστικό Μέλος,

(ζ) Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Άγγελου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

(η) Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(θ) Νικόλαος Γουλής του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος,

(ι) Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v