Μέρισμα 0,09 ευρώ διανέμει η Performance Technologies

Στις 27/9 η αποκοπή του δικαιώματος. Η γενική συνέλευση ενέκρινε ακόμη τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ.

Μέρισμα 0,09 ευρώ διανέμει η Performance Technologies

Τη διανομή μερίσματος εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2020, μικτού ποσού 365.439,60€ ήτοι 0,09€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5% ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Performance Technologies.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 28/9/2021 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27/9/2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4/10/2021, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 110.700€.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε ακόμη τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ. Τοιουτοτρόπως, κατόπιν της διάσπασης ο αριθμός μετοχών της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 12.181.320 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ. Η διάσπαση των μετοχών θα λάβει χώρα μετά τη διανομή μερίσματος της χρήσης 2020 που αποφάσισε η παρούσα ΓΣ και πάντως εντός του μηνός Οκτωβρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v