Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Profile: Τι ακολουθεί το ιστορικά υψηλό 1ο εξάμηνο

Για υπερδιπλάσιο τζίρο από αυτόν του πρώτου εξαμήνου μιλούν αναλυτές. Πού εδράζεται η αισιοδοξία. Το μαξιλάρι ενδεχόμενων πρόσθετων κερδών και ρευστότητας από το πακέτο ιδίων μετοχών.

Profile: Τι ακολουθεί το ιστορικά υψηλό 1ο εξάμηνο

Πολύ μεγάλη βελτίωση οικονομικών επιδόσεων εμφάνισε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Profile, ανεβάζοντας σε ιστορικό ρεκόρ τον κύκλο εργασιών της (+17%, στα 8,04 εκατ. ευρώ), υπερδιπλασιάζοντας την καθαρή της κερδοφορία (1,07 εκατ. έναντι 493 χιλ. ευρώ) και διατηρώντας υψηλό θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν χρηματοοικονομικές επενδύσεις μείον τραπεζικές υποχρεώσεις), που στις 30 Ιουνίου του 2021 διαμορφώθηκε στα 7,5 εκατ. ευρώ, παρά τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν και παρά την εξαγορά της εταιρείας Centevo.

Ακόμη μεγαλύτερες όμως προσδοκίες φαίνεται πως διαμορφώνονται για το μέλλον. «Εκτιμούμε ότι στο δεύτερο φετινό εξάμηνο οι επιδόσεις της εισηγμένης θα είναι ακόμη καλύτερες, με τον κύκλο εργασιών να είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν του πρώτου μισού του 2021, με όποια επίδραση μπορεί να έχει αυτό στην καθαρή κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης», υποστηρίζουν χρηματιστηριακοί αναλυτές, συμπληρώνοντας: «Η εταιρεία διευρύνει το πελατολόγιό της, επεκτείνει την προϊοντική της γκάμα και ανεβάζει όλο και περισσότερο το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων από χρόνο σε χρόνο εσόδων της».

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, το περσινό φρένο που είχε παρατηρηθεί στους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της πανδημίας έχει παρέλθει και έτσι η εισηγμένη έχει εισέλθει εκ νέου σε σαφώς ανοδική τροχιά.
Επιπλέον, συνεχίζουν, υπάρχουν δύο τουλάχιστον ακόμη παράγοντες που θα μπορούσαν να δράσουν καταλυτικά από το 2022 και μετά, πέρα από τη γενικότερη άνοδο της ζήτησης που εμφανίζει ο τομέας του fintech, στον οποίον επικεντρώνεται η Prοfile.

Ο πρώτος σχετίζεται με τις δουλειές που μπορεί να φέρει άμεσα και έμμεσα η εξαγορασθείσα μέσα στο 2021 Centevo και ο δεύτερος με τα δημόσια έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα αρχίσουν να «τρέχουν» από την επόμενη χρονιά και μέρος των οποίων θα διεκδικήσει η εισηγμένη.

Αναλυτές επίσης εντοπίζουν ένα ακόμη «μαξιλάρι» ενδεχόμενων πρόσθετων κερδών και ρευστότητας μέσα από το πακέτο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Ρrοfile στο χαρτοφυλάκιό της. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη εταιρεία κατείχε στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 287.099 ίδιες μετοχές της (αντιστοιχούν στο 2,41% του συνόλου), που έχουν αποκτηθεί με ένα μέσο κόστος κτήσης κοντά στα 4,7 ευρώ, όταν η τιμή του τίτλου στο ταμπλό του ΧΑ έκλεισε στα 5,88 ευρώ.

«Πολιτική της εταιρείας είναι να ρευστοποιεί τις μετοχές αυτές σε θεσμικά χαρτοφυλάκια, κάτι που αν γίνει, θα ενισχύσει περαιτέρω τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και τη ρευστότητα του ομίλου. Αυτό το έχουμε δει να γίνεται και στο παρελθόν. Αν τώρα υποθέσουμε την πώληση του πακέτου των ιδίων μετοχών κοντά στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, τόσο θα μιλάμε για επιπλέον 1,6 με 1,7 εκατ. στο ταμείο της Prοfile», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v