Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε αναμονή της απόφασης για τη συμφωνία εξυγίανσης η Βαράγκης

Η εταιρεία εξηγεί γιατί δεν έχει προβεί σε ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε αναμονή της απόφασης για τη συμφωνία εξυγίανσης η Βαράγκης

Η Βαράγκης είναι σε αναμονή της απόφασης του Πρωτοδικείου για την συμφωνία εξυγίανσης και για το λόγο αυτό δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης επισημαίνει η εταιρεία. Οπως εξηγεί αν η συμφωνία επικυρωθεί η εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Αναλυτικά:

Σε απάντηση της υπ'αριθ. πρωτ. 2242/28.09.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρία τελεί σε αναμονή της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αίτησης επικύρωσης της από 16.9.2020 συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συνάψει με τους πιστωτές της, η οποία δικάστηκε την 14.4.2021, δεν έχει προβεί σε ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ας σημειωθεί ότι, σε περίπτωση της έγκρισης από το Δικαστήριο της εν λόγω συμφωνίας εξυγίανσης, στον νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», θα μεταβιβαστούν το 99% του ενεργητικού της Εταιρίας, το σύνολο του προσωπικού και ποσοστό της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων αυτής, ενώ στη συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v