Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 5 Νοεμβρίου η ΓΣ για την έκδοση ομολόγου

Οι μέτοχοι της εταιρίας καλούνται να εγκρίνουν την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 12 Νοεμβρίου, αν χρειαστεί, η Επαναληπτική Συνέλευση.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 5 Νοεμβρίου η ΓΣ για την έκδοση ομολόγου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ την 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2) Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

3) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 05ης Νοεμβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τη 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v