Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 29,78% ανέβηκε το ποσοστό Μπάκου-Καϋμενάκη

Οι αγορές της προηγούμενης εβδομάδας ανέβασαν το ποσοστό των δύο εφοπλιστών από το 26,67% στο 29,78%.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 29,78% ανέβηκε το ποσοστό Μπάκου-Καϋμενάκη

Μια ανάσα από το 30% βρίσκεται το ποσοστό των εφοπλιστών, μετά τις αγορές μετοχών της προηγούμενης εβδομάδας, όπως γνωστοποίησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ' άρθρο 9 και 10 του ν.3556/2007) που έλαβε από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου: 12.10.2021

Η μέτοχος KILOMAN HOLDINGS LIMITED (“Kiloman”), η οποία ελέγχεται από τους κ.κ. Δ. Μπάκο και Ι. Καϋμενάκη, αναφορικά με την από 03.08.2021 γνωστοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με σημαντική μεταβολή (μεταβολή ≥3%) στο ποσοστό και στα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Kiloman άμεσα και έμμεσα στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενημέρωσε, την 15.10.2021, ότι το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκε ως εξής:

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) διαμορφώθηκε από 26,6751% σε 29,7841% (ήτοι άμεση συμμετοχή 48.889.926 μετοχές και ποσοστό 14,0411% και έμμεση 54.815.876 μετοχές και ποσοστό 15,7430%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες - Παρατηρήσεις

Η Kiloman, σύμφωνα με την από 03.08.2021 γνωστοποίηση, ασκεί τα δικαιώματα ψήφου σε συντονισμό με την Greenhill. H γνωστοποίηση της Kiloman έγινε λόγω απόκτησης επιπλέον μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και επήλθε μεταβολή ≥3%, σε σύγκριση με την προηγούμενη γνωστοποίησή της (03.08.2021).

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την από 13.08.2021 ανακοίνωση, καμία σημαντική μεταβολή δεν επήλθε στα δικαιώματα ψήφου σχετικά με τη συμμετοχή της Iceberg, της Greenhill και των κ.κ. Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3556/2007.

Η εν λόγω ανακοίνωση περιέχει πιστή μεταφορά των στοιχείων που κοινοποίησε στην Εταιρεία το υπόχρεο πρόσωπο με την από 15.10.2021 γνωστοποίησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 3556/2007 ως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v