Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Στα 300 εκατ. ευρώ η υπεραξία από τα POS

Ο κλάδος αποτιμήθηκε 312,5 εκατ. ευρώ και η υπεραξία, που κεφαλαιοποιεί η τράπεζα, ανέρχεται σε 300 εκατ. Πώς διενεργείται η πώλησή του στη Euronet. Αποκλειστική συνεργασία 10ετίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Πειραιώς: Στα 300 εκατ. ευρώ η υπεραξία από τα POS

Υπεραξία της τάξης των 300 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποιεί, άμεσα, η Τράπεζα Πειραιώς από τον τρόπο υλοποίησης της συμφωνίας με τη Euronet Worldwide, για την πώληση από την πρώτη στη δεύτερη του κλάδου υπηρεσιών αποδοχής πράξεων πληρωμής (POS).

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την απόσχιση και εισφορά του κλάδου POS από την Πειραιώς σε εταιρεία που ελέγχεται από τη Euronet. Οι μετοχές που θα αποκτήσει η Πειραιώς θα πωληθούν εν συνεχεία στη Euronet, με τίμημα ισόποσο της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου.

Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης προβλέπει τη διάσπαση και εισφορά του κλάδου υπηρεσιών αποδοχής καρτών (POS) της Τράπεζας Πειραιώς στην Euronet Merchant Services, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών. Σήμερα η Euronet Merchant Services ελέγχεται κατά 100% από την EFT Services Holding BV και διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση του εισφερόμενου από την Πειραιώς κλάδου αποτιμήθηκε σε 312,5 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, μετά την εισφορά, το μετοχικό κεφάλαιο της Euronet Merchant θα ανέλθει σε 314,5 εκατ. ευρώ και η Tράπεζα Πειραιώς θα βρεθεί να ελέγχει το 99,36% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με τη μεταβίβαση του 99,36% της Euronet Merchant στη Euronet Worldwide έναντι τιμήματος 312,5 εκατ. ευρώ.

Το κεφαλαιακό κέρδος για την Πειραιώς θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ καθώς η λογιστική αξία του πωλούμενου κλάδου ανέρχεται σε 12,48 εκατ. ευρώ. Το κεφαλαιακό κέρδος είναι εντός των προσδοκιών της αγοράς.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Tράπεζας Πειραιώς και Euronet Merchant Services ενέκριναν στις 23 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου το σχέδιο σύμβασης διάσπασης, το οποίο αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών. Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 31η Μαΐου 2021.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, καθένας από τους εργαζόμενους, που θα απασχολείται στον κλάδο αποδοχής πράξεων πληρωμής, θα μεταφερθεί στη Euronet Merchant, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Πειραιώς ως εργοδότης.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, η Euronet Worldwide θα λειτουργεί ως αποκλειστικός μακροπρόθεσμος στρατηγικός εταίρος της Τράπεζας Πειραιώς, για την παροχή υπηρεσιών αποδοχής καρτών σε πελάτες της τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία προβλέπει τη σύναψη μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συνεργασίας πωλήσεων και διανομής, για αρχική περίοδο διάρκειας 10 ετών.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Tράπεζα Πειραιώς θα λαμβάνει επίσης προμήθειες για μελλοντικά καθαρά έσοδα που θα δημιουργούνται από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v