Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Στη Nexi το 51% του τομέα καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών

Σε νέα εταιρεία η δραστηριότητα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών. Στη Nexi S.p.A το 51%. Στα 307 εκατ. εκτιμήθηκε η αξία του 100%. Πρόσθετο τίμημα έως 60 εκατ. ευρώ υπό όρους.

Alpha Bank: Στη Nexi το 51% του τομέα καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών

Τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την ιταλική Nexi στον τομέα της αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών ανακοίνωσε η Alpha Βank

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, σε συνέχεια της κατάρτισης Μνημονίου Συνεργασίας τον Αύγουστο του 2021, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Άλφα Τράπεζα Α.Ε. συνήψε δεσμευτική συμφωνία με τη Nexi S.p.A. για τη δημιουργία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών της Alpha Bank στην Ελλάδα μέσω, μεταξύ άλλων:

(i) της μεταβίβασης της δραστηριότητας του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών από την Αlpha Bank δι’ απόσχισης σε νεοσυσταθείσα εταιρεία (η «Νέα Εταιρεία»),

(ii) της πώλησης στη Nexi ποσοστού 51% της Νέας Εταιρείας, υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων, και

(iii) της σύναψης από τα μέρη μακροπρόθεσμης σύμβασης προώθησης και διανομής, με την οποία θα παρέχεται στη Νέα Εταιρεία πρόσβαση στο δίκτυο της Αlpha Bank, με σκοπό τη διανομή προϊόντων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς Πελάτες της Αlpha Bank στην Ελλάδα.

Η συμφωνηθείσα Επιχειρηματική Αξία (ΕΑ) της Συναλλαγής ορίστηκε στο ποσό των Ευρώ 307 εκατ. για το 100% του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αlpha Bank. Ακόμη συμφωνήθηκε πρόσθετο τίμημα ποσού έως Ευρώ 60 εκατ. (για το 100% της ΕΑ του Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αlpha Bank) με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων (earn-outs) πληρωτέων έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Νέας Εταιρείας υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων (συμπεριλαμβανομένης της λήψης εποπτικών αδειών και εγκρίσεων κατά την κείμενη νομοθεσία) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του α΄ εξαμήνου του 2022.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v