Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΘ: Πρώτες ύλες και κόστος ενέργειας «ψαλίδισαν» τα περιθώρια κέρδους

Παρά τα κέρδη-ρεκόρ (81 εκατ. ευρώ) στο 9μηνο, η ενεργειακή κρίση και η άνοδος πρώτων υλών μείωσαν κατά 600 μονάδες το μικτό περιθώριο κέρδους στο Γ’ τρίμηνο. Ρόλο έπαιξε και η σημαντική μείωση στη ζήτηση προϊόντων ατομικής προστασίας. Το free cash flow, οι επενδύσεις και οι προοπτικές.

ΠΛΑΘ: Πρώτες ύλες και κόστος ενέργειας «ψαλίδισαν» τα περιθώρια κέρδους

Ορατές έγιναν, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, οι επιπτώσεις της ανόδου πρώτων υλών, ενεργειακού κόστους και κόστους μεταφοράς, στα περιθώρια κέρδους του ομίλου Πλαστικά Θράκης, ο οποίος έκλεισε πάντως το 9μηνο με ιστορικές επιδόσεις, τόσο σε πωλήσεις όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 107,3 εκατ. ευρώ, έναντι 98,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το κόστος πωλήσεων να διαμορφώνεται σε 75,4 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 31,8 εκατ. ευρώ, μειωμένο, σε ετησιοποιημένη βάση (35,2 εκατ. ευρώ στο Q3 2020). Το μικτό περιθώριο στο φετινό τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 29,6%, έναντι 35,8% το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 35,7% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.

Η πτώση του μικτού περιθωρίου οφείλεται στην άνοδο της τιμής των πρώτων υλών, των ημιέτοιμων προϊόντων και υλικών συσκευασίας καθώς και στο σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του ομίλου. Ρόλο στη μείωση των περιθωρίων κέρδους έπαιξε και η σημαντική μείωση της ζήτησης σε προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και η αύξηση του μεταφορικού κόστους.

Στα υπόλοιπα, καταγράφηκε αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών, ενώ διατηρήθηκε η ζήτηση στους κλάδους υποδομών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συσκευασίας. Πέραν του αυξημένου μεταφορικού κόστους, σημειώθηκαν, σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς όσο και σε εμπορευματοκιβώτια.

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 341,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Το περιθώριο EBITDA στο 9μηνο διαμορφώθηκε στο 28,2%, έναντι 20,6% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα προ φόρων κέρδη 9μήνου ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων, που σχετίζονται με τα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 50,7 εκατ. ευρώ.

Με καθαρό ταμείο 22,7 εκατ. ευρώ

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο όμιλος παρήγαγε ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 85,2 εκατ. ευρώ. Μετά τις επενδύσεις (23,2 εκατ. ευρώ), την καθαρή μείωση του δανεισμού και του leasing κατά σχεδόν 24 εκατ. ευρώ και την καταβολή μερισμάτων (6,9 εκατ. ευρώ), τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 34,6 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στις 30/9 σε 76,24 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος εμφανίζει καθαρό ταμείο 22,7 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε 247,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 174,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Επενδύσεις

Ταυτόχρονα, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. αφορούν σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του στη Σκωτία.

Προοπτικές

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους.

Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών τόσο των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά.

Η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου διαμορφώνει συνθήκες ώστε ο όμιλος να εισέλθει, σταδιακά, σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και νέων επενδυτικών πλάνων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν τα προσεχή έτη, ενέργειες που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής, πάντα εντός των πλαισίων της κερδοφόρας βιώσιμης ανάπτυξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v