Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Στις 17 Δεκεμβρίου η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Μύλοι Κεπένου: Στις 17 Δεκεμβρίου η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η "Μύλοι Κεπένου" την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέμα Μόνο: Διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v