ΒΙΟΤΕΡ: Στα 144 χιλ. τα έσοδα στο εννεάμηνο

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν το εννεάμηνο σε 144 χιλ. ευρώ από 34 χιλ. ευρώ, και το γ’ τρίμηνο σε 48 χιλ. ευρώ από 2 χιλ. ευρώ.

ΒΙΟΤΕΡ:  Στα 144 χιλ. τα έσοδα στο εννεάμηνο
Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 851 χιλ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2021 η Βιοτέρ, από ζημιές 107 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ στο γ’ τρίμηνο οι ζημιές ανήλθαν σε 679 χιλ. ευρώ από 45 χιλ. ευρώ.

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν το εννεάμηνο σε 144 χιλ. ευρώ από 34 χιλ. ευρώ, και το γ’ τρίμηνο σε 48 χιλ. ευρώ από 2 χιλ. ευρώ.

Στην ανακοίνωσή της η Βιοτέρ σημειώνει πως, έχοντας ήδη περιορισμένη δραστηριότητα (κύκλο εργασιών), εκτιμά πως η επίδραση της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές δραστηριότητές της είναι ήσσονος σημασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v