Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Performance Technologies: Οι μετοχικές μεταβολές μετά την ΑΜΚ

Η μεταβολή ποσοστών συμμετοχής κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της 25/11/2021 με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως.

Performance Technologies: Οι μετοχικές μεταβολές μετά την ΑΜΚ

Η Performance Technologies A.E ανακοινώνει ότι κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της 25/11/2021 με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως τα ποσοστά συμμετοχής διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ≥5% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2.582.069

19,39%

DURATECH CORPORATION

2.351.136

17,65%

ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.335.000

10,02%

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΜ-01 

1.178.937

8,85%

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

1.131.570

8,50%

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής ≥5% (5 μέτοχοι) 

8.578.712

64,42%

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5% (1.130 μέτοχοι) 

4.738.971

35,58%

Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση 

13.317.683

100,00%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v