Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ: Πώληση εμπορικού καταστήματος στη Λ. Κηφισίας έναντι €1,023 εκατ.

Η Εταιρεία με την πώληση αυτή, κατέγραψε κέρδη ύψους €245.000, ήτοι ποσοστό 32% επί της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην Κατάσταση Επενδύσεων την 30.06.2021.

BriQ: Πώληση εμπορικού καταστήματος στη Λ. Κηφισίας έναντι €1,023 εκατ.

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει ότι στις 30.11.2021 προχώρησε στην πώληση ακινήτου – εμπορικού καταστήματος, συνολικής επιφάνειας 168,40 τ.μ., επί της Λ. Κηφισίας 283, στην Κηφισιά έναντι τιμήματος € 1.023.000.

Η Εταιρεία με την πώληση αυτή, κατέγραψε κέρδη ύψους €245.000, ήτοι ποσοστό 32% επί της αξίας κτήσης που εμφανίζει στην Κατάσταση Επενδύσεων την 30.06.2021.

Με βάση την αποτίμηση του ακινήτου την 30.06.2021, η Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση θα καταγράψει κέρδη ύψους €75.000.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., κ. Άννα Αποστολίδου, δήλωσε σχετικά : “Η εν λόγω πώληση σε αξία μεγαλύτερη από την αξία αγοράς και την τελευταία εκτίμηση του ακινήτου, αποτελεί μια απτή απόδειξη ότι η BriQ Properties επενδύει σε ακίνητα που αποφέρουν υπεραξία στους μετόχους.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v